Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Zodiac

Glastonbury Zodiac

Ontdekking

Zodiac en Ronde Tafel en het getal 12

Katherine Maltwood

OntdekkingIn de twintiger jaren werkte een kunstenares als illustratrice voor een boek " De hoge geschiedenis van de heilige graal". Al werkende meende zij dat er aanwijzingen in de tekst stonden over het landschap waarin het verhaal zich afspeelde. Zij begon zich hierin verder te verdiepen en bestudeerde de lokale geschiedenis en folkore, maar vooral ook de oorpsprong van de namen van plaatsen. In de contouren van het landschap van Sommerset meende zij tekens van de dierenriem te ontdekken met een omvang van ongeveer 15 kilometer . Om dit verder te onderzoeken liet zij luchtfoto's maken van enige tekens, zoals het teken de Leeuw, de Tweelingen en de kop van het teken van de Stier. Uiteindelijk meende zij de twaalf tekens van de direnriem te hebben gevonden en in 1935 publiceerde Katherine Maltwood haar boek:"Glastonbury's Temple of the stars".Omdat deze ontdekking nogal tendentieus was, vielen vele critici over haar heen. Later stelden archeologen vast dat de wegen, riviertjes en vele andere landschapskenmerken nooit zo vroeg tegelijk hebben bestaan als Katherine claimde dat de zodiac oud was, namelijk 2700 jaar voor Christus.Maar er waren ook aanhangers van haar theorie en ook nog anno 2011 zijn er belangstellenden die zich geïnspireerd voelen door haar zienswijze. In 1969 publiceerde Mary Caine haar boek: "The glastonbury Zodiac, Key to the Mysteries of Britain". Mary Caine verandere de beelden van Katherine Maltwood enigzins. Het teken Schorpioen draaide ze ondersteboven en van de Steenbok, Weegschal en Leeuw veranderde ze de contouren. Bij het teken Tweelingen voegde ze een monnik toe.

Zodiac , Ronde Tafel en het getal 12.Er zijn auteurs die een verband zien tussen de zodiac en de Ronde tafel van koning Arthur. Hierbij speelt het getal 12 een belangrijke rol. Twaalf in aantal zijn ook de stammen van Israel, en Jozef van Arimathea kreeg twaalf stukken land in Sommerset rondom de Tor. Er waren oordspronkelijk 12 ridders van de Ronde Tafel die op zoektocht gingen naar de heilige graal. Deze ridders worden ook verbonden met de twaalf apostelen en daarmee is de cirkel rond.

Tweelingen

Katherine MaltwoodVan kinds af aan wilde Katherine kunstenares worden en dat heeft zij bereikt via de opleiding aan de Slane School of fine Art te Londen met als studie beeldhouwkunde. Zij was al vroeg zeer geinteresseerd in het boedisme, theosofie, de godin, spiritualiteit en meer. Vanuit deze belangstelling vormde zij haar idee over de zodiac van Glastonbury die zij uiteindelijk ook een Sumerische invloed toekende. Na haar eerste publicatie bleef zij verder vorsen en publiceerde nadien aanvullende geschriften. In 1938 verhuisde ze samen met haar man naar Canada waar zij als kunstenares werkzaam bleef tot aan haar overlijden in 1964.

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.