Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Stonehenge

Stonehenge

De Steencirkel

Ouderdom

Legenden

Theorieën

Druïden

De SteencirkelVanuit London richting Glastonbury kan men Stonehenge zien liggen op de vlakte van Salisbury. Na 500 meter rechtsaf komt men bij een parkeerplaats van de Stonehenge World Heritage die het beheer over Stonehenge heeft. Via de ingang loopt men onder de weg door. Er tussendoor lopen mag niet meer want men is bang dat toeristen stukjes van de steen afslaan als souvernier. Het waait, zoals het altijd hier waait op de vlakte. De stenen zijn indrukwekkend en men vraagt zich in vele talen af wat de vroegere mensen bezield heeft om hier zo' n cirkel op te richten.

OuderdomDe belangrijkste fase van de bouw van Stonehenge noemt men fase 3, circa 2600c. Ch. Men begon stenen te plaatsen in de zogenaam Q- en R-gaten, ongeveer 80 in totaal. Deze stenen werden vanuit Wales aangevoerd. De stenen waren 2 meter hoog. De samenstelling van de steensoorten is opvallend verschillend.De belangrijke Healstone werd geplaatst bij de noordoostelijke toegang die zelf werd verbreed richting de midzomeropkomst van de zon. Eveneens uit deze tijd stamt de zogenaamde Avenue, grachten die paralel in dezelfde richting lopen als de orientatie van de Hielsteen.Tijdens de volgende fase van de bouw, 2600-2400 v.ch. werden 30 grote Sarsenstenen aangebracht die met een pen-gatverbinding werden neergezet. De horizontale stenen, dekstenen, werden gekoppeld met behulp van bronzen verbindingen. De plaatsing was zo dat de cirkel open bleef.Binnen deze cirkel werden nog grotere stenen geplaatst, de trilithons die ongeveer 50 ton wogen. Van de vijf staat er nog een, ongeveer 7 meter hoog en 2,5 meter in de grond.Archeologische vondsten van stenen bijlen en botten bevestigen de datering van Stonehenge.

LegendenStonehenge lijkt mysterieus, omdat niemand precies weet wie het gebouwd heeft. Daarom zijn er veel verhalen ontstaan.Een ervan verteld over dansende reuzen die leefden voordat de mensen kwamen. Zij dansten op de vlakte van Salisbury in het rond en plotseling bevroren ze en bleven ze versteend stil staan, zoals de stenen nu staan. Mensen herkennen deze reuzen in de stenen terwijl ze elkaar vasthouden.Een andere legende verhaalt over de tovenaar Blaise die een magisch koord rondom zijn eiken staf wond en door een toverspreuk de zwarte magiers in stenen veranderde.Een mythe vertelt dat de duivel Stonehenge had gebouwd en de stenen had gekocht van een oude vrouw in Ierland. Via magie had hij de stenen naar de vlakte van Salisbury verplaatst. De duivel werd overmoedig en pochte dat niemand uit het dorp vlakbij de stenen kon tellen. Een monnik gaf via een woordspelling het goede antwoord en de duivel werd boos, pakte een steen en wierp die naar de monnik. Deze ketste de steen terug via zijn hiel en dit werd de hielsteen.Volgens de legende was er oorlog tussen de Saxen en de Britten. Hengist, de kwaadaardige aanvoerder van de Saxen, vermoordde driehonderd Britse ridders op de vlakte van Salisbury. Koning Aurelius, de oom van koning Arthur, wilde voor de gesneuvelde ridders een monument oprichten en hij riep de hulp in van Merlijn die vertelde dat er in Ierland een stenen cirkel bestond die geschikt was. De stenen waren enorm groot en niet door mankracht te verplaatsen. Ze waren opgericht door reuzen.Met zijn magische krachten verplaatste Merlijn de stenen reuzen naar de vlakte van Salisbury.

TheorieenDe Amerikaanse astronoom Gerald Hawkings deed uitgebreid onderzoek naar Stonehenge en schreef een boek: "Stonehenge decoded". Zijn theorie is dat Stonehenge een middel geweest moet zijn voor het observeren van hemellichamen. De bouwers hadden de behoefte om een kalender, een maankalender, te bepalen en de bewegingen van hemellichamen voor religieuze doeleinden waar te nemen."Stonehenge is een soort kosmische tempel, gewijd aan alle twaalf goden van de dierenriem. Stonehenge belichamende tevens de ideale kosmologie, als een volmaakte en volledige afspiegeling van het universum". Volgens Gerald Hawkins is Stonehenge een observatorium, en zijn de steenblokken zo opgesteld dat ze exact de opkomst en de ondergang van de zon en de maan op belangrijke datums als midwinter en midzomerdag aangeven. De bewegingen van de maan en een groot aantal sterren konden op deze manier worden gevolgd, zelfs verduisteringen konden worden voorspeld, en de dierenriemtekens konden op de juiste datum worden aangetoond.De theorie dat Stonehenge een begraafplaats is geweest, houdt hardnekkig stand, hoewel er geen significante aanwijzingen hiervoor zijn.Een derde theorie verbindt het huidge Stonehenge met de nabij gelegen rivier Avon, omdat de avenue daarheen loopt. Dan ontstaat de theorie dat Stonehenge deel uitmaakt van een ceremonieel stelsel.

Druïden Sommige beweren dat de druïden de stenen hebben opgericht, maar daar is geen enkel bewijs voor aan te dragen. Het is echter wel voor te stellen dat druïden gebruik hebben gemaakt van de aanwezigheid van Stonenhenge. De moderne druïden, waarvan er verschillende orden zijn, gebruiken Stonenhenge nog elk jaar als zij hun zomerceremonie houden tussen de stenen.

Filmpje Stonehenge

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.