Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Ley lijnen

Ley Lijnen

Wat zijn ley-lijnen?

Britse traditie

Glastonbury ley-lijn

Wetenschap

Wat zijn ley-lijnen?Een leylijn is een rechte lijn die denkbeeldig over de opppervlakte van de aarde getrokken kan worden en die zo zichtbaar gemaakt kan worden op een topografische kaart. Belangrijke punten die zo'n leylijn met elkaar kan verbinden zijn: bronnen, oude kerken, oude cultusplaatsen, prehistorische en archeologische vindplaatsen of topografische of geologische significante punten. Na het ontdekken van de rechte leylijnen onderzocht men verder het het ontstaan en wat de betekenis kan zijn van leylijnen die elkaar kruisen.Er zijn veel theorieën over leylijnen gepubliceerd, vooral binnen het niet-wetenschappelijk circuit, die de leylijnen verklaren uit eigenschappen van de aarde. Het zouden vooral goede lijnen zijn om huizen op te bouwen. Deze auteurs beweren dat het magnetische lijnen zijn gebonden door het aardmagnetisme, kosmische energiebanen die wellicht in andere tijden op een manier werden gebruikt of mystieke banen die door de gelovigen begaanbaar worden. In China bestaat Feng-sui met eenzelfde achtergrond.

WetenschapNatuurwetenschappelijke meetinstrumenten hebben de leylijnen niet kunnen vastleggen of aantonen. Mensen die in leylijnen geloven, beweren dat ze wel met de wichelroede aan te tonen zijn. Door de meeste wetenschappers wordt weinig aandacht geschonken aan leylijnen omdat nog nimmer wetenschappelijk is aangetoond dat leylijnen enige betekenis hebben en omdat volgens de gangbare wiskundige theorie zulke lijnen waarschijnlijk bij elke willekeurige groep punten aan te wijzen zijn. Er zijn verschillende publicaties die dat inderdaad lijken te bevestigen. Een ander punt van kritiek is het feit dat de verschillende plekken waardoor leylijnen worden getrokken vaak ontstaan zijn in verschillende perioden, die soms duizenden jaren uiteen liggen.Het boek Leylines in Question, dat door de twee archeologen Tom Williamson en Liz Bellamy in 1983 werd gepubliceerd, onderzocht de theorieën over de leylijnen grondig en wetenschappelijk. Hun belangrijkste conclusie was dat de bij de leylijnen betrokken punten uit teveel verschillende tijdperken afkomstig zijn om een geloofwaardig correlatie tussen deze punten te kunnen vaststellen.

Britse traditieAlfred Watkins, een amateur-archeoloog uit Herefordshire, ontdekte in 1921 dat er verbanden waren tussen bepaalde rechte paden door het landschap. Zijn ideeën toetste hij aan topografische kaarten. Watkins constateerde dat zijn gedachtegoed via de kaarten werd ondersteund. Hierdoor werd zijn nieuwsgierigheid verder gewekt en hij onderzocht zowel in zijn omgeving alsook via de kaarten verbindingen tussen oude plekken en neolitische overblijfselen zoals steencirkels, menhirs en dolmens, maar ook oude kerken die vaak op oude heidense cultusplaatsen waren gebouwd. Verder lette hij op grafheuvels, oude bomen, en meer. Dit resulteerde in de publicatie van twee boeken, Early British Trackways en The Old Straight Track. Beide publicaties werden door de toenmalige wetenschap en met name door archeologen zeer sceptisch ontvangen. De auteur John Michell (1933-2009), auteur van onder andere "De geheimen van Glastonbury', droeg in belangrijke mate bij aan de opleving van de belangstelling voor leylijnen door de publicatie van zijn boek "The view over Atlantis" in 1969. Hoewel de titel een bepaalde tendens aangeeft, werd het boek een succes voor zijn tijd. Het werd een populair boek onder hippies, spirituele zoekers en belangstellenden in de new-agebeweging. Bovendien gaf het Glastonbury een nieuwe impuls.

Glastonbury ley-lijn?Volgens John Michell ligt Glastonbury op een belangrijke leylijne, de lijn van Sint Michael. Deze lijn, soms ook de slangenlijn genoemd, verbindt vele plekken die een verband hebben met sint Michael zoals St. Michael's Mount in Cornwall , St. Michael's op Glastonbury Tor en St. Michael's op Burrow Mump.

Leylijn en nu?

Leylijn en nu?Hoewel de wetenschap op dit moment het tegendeel van het bestaan van leylijnen vaststelt, betekent dit niet dat het gedachtegoed en de eventuele mogelijkheden helemaal vergeten moeten worden.Het zou niet de eerste keer zijn dat de wetenschap er naast zit. De beleving van krachtplekken op aarde die door mensen wordt gevoeld is niets iets dat we zomaar moeten verontachtzamen. Het blijft interessant om leylijnen verder te onderzoeken.

AlfredWatkins

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.