Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Jozef van Arimathea

Legende

Graal

of historie ?

Jozef van Arimathea, afbeelding in de kerk van St benedict te Glastonbury. In zijn hand twee vaatjes met het heilige bloed, De graal?

Jozef van Arimathea

Legende De legende van Glastonbury vertelt dat na de kruisiging van Christus twaalf mannen onder leiding van Jozef van Arimathea naar Glastonbury reisden. Na hun aankomst zouden zij de eerste kerk in Britannie gesticht hebben. Volgens de overlevering zou de heidense koning Arviragus in de eerste eeuw twaalf hides (een stuk landbouwgrond waarvan een gezin een jaar kon leven), geschonken hebben aan twaalf missionarissen onder leiding van Jozef van Arimathea. Binnen deze twaalf kavels lagen zeven eilanden waaraan van oudsher speciale betekenis werd gegeven. In oude handvesten van Glastonbury worden ze genoemd. Deze missionarissen zouden de eerste kerk hebben gebouwd, de Wattle Church, een kerkgebouw van leem. Van deze oorspronkelijke kerk is niets overgebleven.of historie?De kroniekschrijver Gildas (ca.516-560) noteert dat de christelijke leer naar Engeland werd gebracht in de eerste eeuw. Ook Eusebius, bisschop van Caesarea (260-340) en Hilarius van poitiers (300-367) schreven over vroeg apostolische reizen naar Britannie. Beda Venerabilis(c.673-735), een Angelsaksische monnik van de abdij van Jarrow in Northumberland, voltooide in 731 zijn " kerkgeschiedenis van het Engelse volk", die de komst van het christendom naar Britannie beschreef.Het was echter Geoffrey van Monmouth die de " Geschiedenis van de Britse koningen" schreef met daarin vermelding van de voorspellingen van Merlijn, de veldslagen van koning Arthur en de bouw van Stonehenge. Deze schrijver sprak de vorige auteurs deels tegen en baseerde zich op een oud boek over de Britse koningen, geschreven in de taal van de Britten. Dit boek zou hem ter hand zijn gesteld door Walter van Oxford, de aartsdiaken van het kapittel. Het is echter waarschijnlijk dat dit oorspronkelijke boek slechts een verzinsel is.William van Malmesbury, de kroniekschrijver van het klooster te Glastonbury, schreef "De Antiquitate Glastoniae Ecclesiae ( De oude geschiedenis van de kerk van Glastonbury) in 1129. De kerk wordt door hem als de oudste kerk van Engeland aangeduid. Tevens verwijst hij naar een "heilig geheim" in het mozaiekpatroon van de oude kerk.

Wie is Jozef van Arimathea?

Wie is Jozef van Arimathea?Volgens een gegeven uit de Talmoed was Jozef van Arimathea de oudoom van Jezus, een broer van Maria's moeder. Arimathea is een plaatsje vlakbij Jeruzalem. Jozef van Arimathea was rijk, stond in hoog aanzien en had hierdoor veel invloed. Hij wordt genoemd als een tinhandelaar die reisde over de Middellandse Zee van Palestina naar Brittannië naar Cornwall. Daarnaast zijn er andere overleveringen die spreken over de komst van Jozef van Arimathea in Cornwall in gezelschap van de jonge Jezus. Het plaatsje Pilton was in de eerste eeuw een landingsplaats en haven aan het begin van de dertig kilometer lange weg naar de heuvels van de Mendip, waar de Britten reeds ver voor de Romeinse tijd tinmijnen kenden.In de Bijbeltreedt Jozef van Arimathea op de voorgrond als Jezus niet meer leeft, maar nog aan het kruis hangt. Jozef zorgt ervoor dat Jesus van het kruis wordt afgehaald, wordt gebalsemd en begraven volgens de joodse traditie. Het is echter zeer aannemelijk dat hij als voornaamste lid van de familie handelde en alleen op grond hiervan het lichaam van Jezus kon opeisen. Pilatus moest wel op grond van de Joodse wetten gehoor geven aan het verzoek van Jozef van Arimathea.

GraalDe twee kruikjes, waarmee Jozef van Arimathea staat afgebeeld hebben een praktische betekenis. Volgens de legende werd uit de wond in de zij van Jezus in het eerste kruikje bloed opgevangen en in het tweede kruikje lymfevocht. Dit gebeurde voor het balsemen. Voor sommigen begint met het bloed van Christus de oorsprong van het Graalverhaal. Josef staat in meer kerkjes, bijvoorbeeld in Langport en Plymtree, afgebeeld met twee kruikjes.

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.