Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Gog/Magog

Gog en Magog

Twee eiken

Keltische legenden

Bijbelse naam?

Bomen in 2011

Twee eikenGog en Magog zijn de namen van twee zo langzamerhand legendarische eiken, de laatste twee van een hele reeks van eiken die in de twintigste eeuw door een boer gekapt zijn. Ook deze laatste twee bomen zijn aan het einde van hun bestaan, een is er al dood en de ander vertoont nog wel bladgroen, maar niet meer overvloedig. Vanaf de Tor zijn ze niet te zien omdat ze in een lager gelegen gedeelte liggen. Als men in oostelijke richting loopt, bijvoorbeeld via wellhouselane, dan bereikt men de twee bomen in ongeveer 15 minuten. Een ander herkenningspunt is de plek waar de camping ligt, omdat de ingang vlakbij de twee bomen ligt. Volgens de legende zouden Gog en Magog deel hebben uitgemaakt van een "laan" of rij van bomen die een toegangsweg vormden naar de Tor aan de oostzijde. Ook maakten zij deel uit van de "Eiken van Avalon", aan de noord- en oostzijde van de Tor. Langs de twee huidige bomen liep een oud pelgrimspad richting de Tor.In de keltische traditie waren eikenbomen belangrijk als de plaats waar de druïde zijn viering hield. De Kelten kenden meer bomen die een belangrijke rol hadden in de verborgen cultus. Het was met name Robert Graves die in zijn boek 'The White goddess" veel aandacht besteede aan dit boomalfabet, het Beth-Luis-Nion alfabet dat volgens Graves een verband heeft met de orale traditie van de druïden. Een ander alfabet dat op stukjes van bomen werd gekerfd was het Ogham.

Keltische LegendenIn de verhalen wordt Gog genoemd als de kleinzoon van Magog en stichter van het ras der Milesiers, een legendarisch volk dat een rol speelt in de mythen rond de verovering van Ierland en strijd met de Tuatha de Danann.Verder was Gogmagog een reus die leefde in Albion en door Corineus, een metgezel van Brutus van Troje, werd verslagen en van de rotsen werd gegooid. In de Geschiedenis van de Koningen van Engeland wordt vermeld dat Albion bewoond werd door enkele reuzen waaronder het verschrikkelijke monster Goëmagot (Gogmagog), een reus met verschrikkelijke krachten die met een beweging een eikenboom uit de grond kon trekken. Goëmagot en twaalf andere reuzen trokken tegen Brutus ten strijde en richtten een slachting aan totdat alle reuzen waren gedood behalve Goëmagot. Die met Corineus worstelde en drie ribben van hem brak totdat Corineus hem in de afgrond wierp waar hij op de scherpe punten uiteengereten werd.

Bijbelse naam?In het oude testament, onder andere in het boek boek Genesis, wordt Magog beschreven als de zoon van Japhet. In de griekse sage is dit Iapetus de reus. Er wordt vermeld dat Magog van Noach afstamde, maar niet zijn eerste zoon was. Magog zou niet een van de 10 stammen van Israel gesticht hebben, maar een eigen stam. Opmerkelijk is dat de namen Gog en Magog, ook verbonden met elkaar, stammen uit oude tijden en wellicht teruggaan tot een tijd ver voor het jaar nul. Dat deze twee namen aan de bomen te Glastonbury gegeven zijn is bijzonder binnen deze context.

Bomen in 2011Helaas zijn de bomen niet meer in optimale staat. Wel hebben ze nog steeds een grote aantrekkingskracht op de talloze wandelaars rondom de Tor. Ook op deze plaats kan men kleurrijke linten aantreffen of andere tekenen van geloof in de oude krachten van de bomen.

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.