Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Godin

Godin te Glastonbury

Legende

Godin en landschap

Maria of Magdalena?

LegendeGlastonbury of Avalon wordt vaak geassocieerd met de godin of godinnen. Het lijkt of vele tradities hier samenkomen.De oudste heeft betrekking op de komst van Jozef van Arimathea , zijn komst naar Brittannië en zijn reisgezelschap. Volgens sommige auteurs reisde Maria met hem mee, andere houden het op Maria Magdalena. Hun tocht voerde hen via Franrijk naar Glastonbury.Morgana de Fee, tovenares en genezeres, heerste over Avalon. Samen met haar vrouwelijke priesteressen waakte zij over de zielen van de doden of nog niet gestorvenen. Is zij dezelfde als de vrouwe van het meer?

Godin en landschapEr wordt beweerd dat de vorm van de godin opgesloten ligt in het landschap rondom Glastonbury. Vanuit het zuid-westen richting Glastonbury zou men de vorm van een vrouw in het landschap kunnen waarnemen waarbij zij vanaf zijaanzicht te herkennen is. Het plaatsje Snowdown zou dan het neergezonken hoofd zijn, de Tor een borst en ribbenkast, Chalice hill de zwangere buik, Bere Lane de heupen en Wearyall hill een bovenbeen en onderbeen. Alle bekende plaatsen van Glastonbury, zoals de abdij, de Tor en de rode en witte bron bevinden zich binnen dit figuur.

Water en leven

Maria of Magdalena?Binnen de legenden wordt vermeld dat Maria en haar zoon, Jezus, een tijd lang te Glastonbury zouden hebben gewoond en zelfs dat Jezus opgevoed zou zijn door de druiden. Ook zou Maria Magdalena aan de voet van de Tor geleefd hebben. Verder zijn er namen in Glastonbury die hiernaar verwijzen, zoals de hoofdstraat die Magdalena street heet. Opmerkelijk is de stichting van de kostbaar uitgeruste Lady chapel, die direct na de brand van 1184 werd gebouwd en waar zeker voor die tijd veel geld in gestopt is. Waarom dit zo gebeurde blijft vooralsnog verborgen in de geschiedenis.

Water en levenVan oudsher wordt er een direct verband gelegd tussen het vrouwelijke en het element water, leven gevend en levenscheppend. Ook in de keltische traditie werd een man veelal geïnitieerd door symbolisch met een partner van de godin te huwen die bij een bron verscheen. Dan volgde de heelwording van de man. In Glastonbury zijn meerdere bronnen. Ook in andere tradities vervult water een belangrijke rol zoals binnen het dooprituaal, de doping van jezus. Bronnen kregen ook eigen namen zoals die in het woud van Brocéliande in Bretagne met de naam Barenton, de verblijfplaats van Merlijn gevangen door de tovervrouw Viviane. Volgens de legende zou deze bron het eeuwige leven schenken.

Bron Barenton

Merlijn en Viviane

Lady Chapel

Tempel godin in Glastonbury

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.