Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Avebury

Avebury

De steencirkel

Ouderdom

Theorieen

De steencirkelAvebury is een ronde steencirkel uit het Neolithicum. Eigenlijk staan er drie steencirkels rondom het tegenwoordige Avebury, een kleine plaatsje in Wiltshire in zuid-west Engeland, dat binnen de steencirkel ligt. Avebury is de grootste neolithische steencirkel van Europa. Er ligt een "Henge", een open plek omgeven door een aarden wal en een sloot. De betekenis van Avebury is vooralsnog onbekend. Wel vermoedt men dat Avebury deel uitmaakte van een groter prehistorisch gebied waartoe ook het monument "West Kennet Long Barrow" toe behoorde en Sillbury Hill.In de late Middeleeuwen werden veel stenen gebruikt om huizen of andere gebouwen op te richten.Het waren John Aubrey en William Stukeley die in de 17e eeuw een beschrijving maakten van Avebury.Nu wordt Avebury beheert door de National Trust en staat het open voor bezoekers. Tegenwoordig is het een wereld erfgoed net zoals Stonehenge.

OuderdomDe precieze ouderdom is moeilijk vast te stellen. Algemeen accepteert men dat Avebury in dezelfde tijd is opgericht als Stonehenge met als datum ongeveer 2600 v.ch.

Theorieën Men weet niet wat de bedoeling of het gebruik van Avebury is geweest. Wel zijn er in de loop van de tijd diverse theorieën ontwikkeld. Een oude theorie uit begin vorige eeuw was dat de mensen van het Neolithicum Avebury gebruikten om de krachten van de natuur ten goed te keren en ziekten en slechte oogsten te kunnen afzweren. Avebury wordt door sommigen beschouwd als de "Axis Mundi", het middelpunt van de wereld.De vorm van de stenen heeft ook de aandacht getrokken omdat sommige stenen smal en lang zijn, of weer kort en vierkantig. Hieraan werd een mannelijke en vrouwelijke betekenis gegeven.Een astronomische betekenis wordt verondersteld omdat de henge met de sloot aan de binnenkant van de dijk in ieder geval niet duidt op een verdedigingsopzet. De plaatsing van de stenen te Avebury zou deze theorie ondersteunen.Ten slotte komt men tot een rituele betekenis in samenhang met de andere monumenten zoals West Kennet Long Barrow.Het is niet waarschijnlijk dat men de juiste theorie vaststelt. De moeilijkheid met neolithische monumenten is dat er geen enkel geschreven document over Avebury bestaat uit de eigen tijd en dat de archeologie het "slechts " moet doen met de stenen zelf.

Oude theorieenWilliam Stukeley dacht dat Avebury gebouwd was door de druïden , priesters uit de Ijzer tijd, maar deze theorie is niet juist.In de 19e eeuw verscheen er een boek met de theorie dat de Phoeniciers de steencirkel hebben gebouwd en tevens de beschaving naar Engeland hadden gebracht.In sommige mythe wordt de tovenaar Merlijn ten tonele gevoerd daar men geloofde dat hij ook Avebury had getransporteerd van verre.

Oude theorieen

Paganisme

PaganismeBij een bezoek aan Avebury komt men vele andere bezoekers tegen. Opvallend is het aantal mensen dat onder een van de twee grote bomen zit of ligt, mediterend of anders betrokken. Zij beschouwen Avebury als een levende tempel waar de zielen van vroeger nog vrij rondwaren. De zomerzonnewende wordt hier gevierd en ook de moderne druiden houden te Avebury hun erediensten en ritualen, de eisteddfold. Wat veel gedaan wordt binnen de steencirkels is het gebruik maken van een wichelroede.

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.