Startpagina Jozef van Arimathea Koning Arthur Wearyal hill Tor Avalon Abdij Ynis Witrin Zodiac Gog/Magog Ley lijnen Godin Chalice well Stadje Stonehenge Avebury Over deze website Forum Contact Links mijngastenboek Nieuws Literatuur Over ons 

Abdij

Abdij van Glastonbury

Historie

Legenden

Ontmanteling

Maria kapel

Graf koning Arthur

HistorieDe oorsprong van de abdij is historisch onzeker, maar gaat mogelijk terug tot 63 na Chr. Dan zou Jozef van Arimatea de heilige Graal naar Glastonbury gebracht hebben. In de zevende eeuw viel het gebied rond Glastonbury in handen van tot het christendom bekeerde Saksen, onder leiding van hun koning Ine. Deze stichtte hier een abdij, mogelijk op de grondslag van een al bestaande nederzetting gesticht door Ierse zendelingen. Deze groeide geleidelijk. Het eerste stenen gebouw zou opgericht zijn in 712. De abdij werd verwoest door de Vikingen in de 9e eeuw. In de 10e eeuw werd zij herbouwd door de heilige Dunstan. Na de verovering van Engeland door Willem van Normandië ging de abdij verder onder Normandische leiding. Tegen de tijd dat het Domesday boek werd opgemaakt (1086), was het de rijkste abdij van Engeland. Honderd jaar later, in 1184, werd de abdij echter door een enorme brand verwoest. De wederopbouw werd ter hand genomen, aanvankelijk onder bescherming van Henry II, maar het duurde tot 1213 voor de herbouw gereed was. In 1191 werd er een boomgraf gevonden, dat de overblijfselen van koning Arthur en zijn gemalin Guinevere zou bevat hebben. In 1539 werd de abdij op bevel van koning Hendrik VIII verwoest. Sinds 1908 zijn de ruïnes eigendom van de Anglicaanse Kerk.

Ontmanteling Tot de Dissolution onder Henry VIII (1536), waarin alle abdijen en kloosters werden opgeheven en vervolgens geplunderd en verwoest door de Engelse reformatoren bleef Glastonbury een van de rijkste en invloedrijkste abdijen van Engeland. Na 1536 werden stenen van de ontmantelde gebouwen vaak hergebruikt voor het bouwen van huizen of andere gebouwen. Dat is ook in Glastonbury gebeurd.

Chronologie van de bouw63 Bouw van "De Oude kerk" volgens de traditie712 Eerste stenen kerk gebouwd door koning Ine940 De kerk van Ine wordt vergroot door Dunstan die ook de kloosteromgang laat bouwen.1077 De stenen kerk wordt verwoest en vervangen door een grotere kerk in Normandische stijl door abt Thurstin.1100 - 1118 Abt Herlewin breekt de normadische kerk af en bouwt een nieuwe kerk met een grotere omvang.1125 De "kloosterruimte" klokkentoren, Chapterhuis, eetzaal, ziekenzaal, buitenste poort, brouwerij en de stallenworden gebouwd.1184 Een grote brand verwoest de abdij en ook deoude kerk.1186 De kapel voor de Maagd wordt ingewijd op de plek van de oude kerk.1189 Start van de bouw van de oostzijde van de grote kerk.1213 De grote kerk wordt ingewijd.1375 -1415 Het klooster wordt herbouwd.1420 t- 1456 Herbouw van de keuken van de abt,de verblijfplaats voor de bisschop.

Maquette van de abdij van voor 1536

Ingang Lady Chapel

Maria kapelDe kapel van de maagd werd direct na de grote brand van 1184 gebouwd op de plaats van de "oude kerk" en werd voltooid in 1187. De naam "Lady Chapel" is een verwijzing naar de maagd, Maria of volgens sommigen de godin.Op de foto hierboven links zijn de rijke ornamenten te zien waarmee de kapel versierd was. Ondertussen heeft men in 1995 ontdekt dat de wanden van de kapel rijk versierd waren met schilderingen en wandsculpturen bestaande uit figuren en bloemmotieven. Blijkbaar zijn er kosten nog moeite gespaard om deze kapel tot iets bijzonders te maken.Voor velen is deze kapel een sprituele plek, vooral de lager gelegen vloer met het altaar en de bron die volgens de legende aan Jozef van Arimathea werd toegeschreven.

Graf koning ArthurIn de middeleeuwen was het belangrijk dat een land een historisch verleden had met het liefst belangrijke voorvaderen die grootse daden hadden verricht. Hoe ouder hoe beter. Dat gold in afgeleide vorm ook voor de adel, bisschoppen en kloosters. Immers, een klooster vol met belangrijke relikwieën trok veel pelgrims aan en dus veel geld. Dit verhoogde bovendien het aanzien ten opzichte van andere kloosters. Koning Arthur werd derhalve de tegenhanger van Karel de Grote en zijn ronde tafel en de christelijke graalquest sprak tot ieders verbeelding. Vlak na de brand in 1191 werd zijn graf "ontdekt" binnen de gronden van de abdij door de monnikken die een eiken kist opgroeven met daarin twee lichamen, een man en een vrouw waarvan het gouden haar nog intact was. Ook vonden zij een loden kruis met daarop de tekst: " Hier ligt koning Arthur begraven in het eiland Avalon".In 1278 werden de twee lichamen herbegraven in een zwart marmeren tombe op een plek voor het hoofdaltaar tijdens een bezoek van koning Edward I. Dat dit historisch niet correct was, deerde de monnikken niet.

Chronologie van de bouw

Filmpje abdij

Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.